Aan de hand van op voorhand geplande oliemonsterafname worden de oliebaden van motoren, schroefaskoker(s), stuurmachines, enz. op een efficiënte manier gevolgd. Hierdoor verhoogt U niet enkel de rendabiliteit van uw schip maar geniet u van een aantal directe en indirecte voordelen zoals:

Welke Aantal / Wanneer
Hoofdmotor 4 per jaar
Reductiekast / Keerkoppeling 2 per jaar
Hulpmotoren 2 per jaar
Boegschroefmotor 2 per jaar
Schfroefaskoker Oliegesmeerd 1 per jaar
Stuurinrichting 1 per jaar

We nemen de bestaande smeerkaart van uw schip door en brengen deze up to date. Op basis hiervan wordt samen met u de planning van de monsterafname opgemaakt. Hierna ontvangt u het volledige monsterpakket met de nodige instructies. Dit monsterpakket omvat :

U bent nu opgenomen in het systeem en ontvangt op de geplande data een E- mail met de vraag tot monsterafname. Mocht u vergeten het monster te nemen dan krijgt u een extra herinneringsmail. U doet de enveloppe met monster op de post en korte tijd later ontvangt u per E- mail de uitslag van deze analyse.

Vindt u een analyse of uw smeerkaart niet onmiddellijk terug, geen nood via uw wachtwoord kunt u deze inzien op de website.